DELOVNO MESTO: KUHAR / OSKRBNIK za nedoločen čas

V podjetju Velika planina, d.o.o. v mlad kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto KUHAR / OSKRBNIK (m/ž) za zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Delo poteka v gostinskem obratu družbe Velika planina, d.o.o., gostilni Zeleni rob.

Nudimo prijetno in urejeno delovno okolje na najlepši planini v Sloveniji v objemu gora in svežega zraka med prijaznimi ljudmi, delovna oblačila, prenočišče (lastna soba), prehrano, redno plačilo, usposabljanja, možnost nagrajevanja po uspehu.

Pogoji za delo:

Organiz. enota:                SEKTOR GOSTINSTVO

Št. delovnih mest:           2

Neposredni vodja           VODJA SEKTORJA GOSTINSTVO

Zahtevana st. izobr.:       II., III., IV., V., VI. STOPNJA

Zahtevani poklic:              SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA V. STOPNJE TURISTIČNE ALI GOSTINSKE SMERI, ALI IZJEMOMA OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 

Pripravništvo:                   BREZ PRIPRAVNIŠTVA / DOLOČENO V POGODBI O ZAPOSLITVI

Poskusno delo:                 DO 6 MESECEV / DOLOČENO V POGODBI O ZAPOSLITVI

Odpovedni rok:                PO ZAKONU / DOLOČEN V POGODBI O ZAPOSLITVI

Delovne izkušnje:            12  MESECEV NA PODROČJU DELA, 24 V PRIMERU OSNOVNOŠOLSKE IZOBRAZBE

Vrsta pog. O zaposl.:       POGODBA O ZAPOSLITVI

Konkuren. Klavzula:        /

Pred. Preizk. Znanja:       NI POTREBEN

Klasifikacija pokl.             5122.04

Kraj opr. Del. Mesta:      NA SEDEŽU DRUŽBE, VELIKA PLANINA,

Dodatna znanja:               PASIVNO ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA,

Alternativna izobr.:         4. STOPNJA DRUGIH SORODNIH SMERI

Varnost in zdravje

pri delu :                              OPISANE V OCENI TVEGANJA

Opis del in nalog:

 • gostinstvu v sodelovanju z vodjo gostinstva, priprava razporeda za organizacijsko enoto, vodenje evidence delovnih ur zaposlenih ter skrb za pravočasno oddajo evidence delovnih ur zaposlenih v pisarno uprave,
 • načrtovanje, usmerjanje, usklajevanje ter vodenje gostinske dejavnosti družbe in org. enote SG,
 • spremljanje in proučevanje razvoja procesov, okolja in trendov področja dela družbe in sektorja,
 • skrb za kvalitetno gostinsko ponudbo hrane, skupaj z nastanitvijo gostov,
 • oblikovanje jedilnika in cenika skupaj z vodjo gostinstva,
 • upoštevanje organizacijskih pravil in določil drugih veljavnih aktov,
 • skrb za izpolnjevanje obveznosti, opredeljenih v Zakonu o gostinstvu ter podzakonskih aktih, zlasti s področja HACCP,
 • skrb za racionalno nabavo in pripravo jedi, pravočasno oddajo naročila, skrb za zadostno količino zaloge za nemoteno poslovanje gostinskih obratov,
 • organizacija dela zaposlenih v _gostinstvu v sodelovanju z vodjo gostinstva, priprava razporeda za organizacijsko enoto, vodenje evidence delovnih ur zaposlenih ter skrb za pravočasno oddajo evidence delovnih ur zaposlenih v pisarno uprave,
 • priprava predlogov nabave delovnih oblačil za zaposlene v sodelovanju z vodjo _gostinstva,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi zaposlenimi v družbi,
 • skrb za pozitivno podobo družbe pri poslovnih gostih,
 • skrb za zakonito poslovanje posameznih gostinskih obratov in v ta namen sodelovanje z inšpekcijskimi službami in drugimi organizacijami,
 • skrb za red in čistočo na Veliki planini,
 • skrb za urejenost zaposlenih in za primeren odnos do uporabnikov storitev podjetja,
 • zagotavljanje požarne varnosti  ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu svojih podrejenih,
 • nadomeščanje vodje gostinstvo ob njegovi odsotnosti, skrb za nemoteno delo zaposlenih, razporejanja del zaposlenih ter nadaljno poslovanje gostinskih obratov
 • izvajanje nalog po navodilu nadrejenega vodje.

Prijavo na delovno mesto in življenjepis pošljite na info@velikaplanina.si.

Vabljeni, da se pridružite naši ekipi!