Spoštovani obiskovalci Velike planine,

obveščamo vas, da s petkom, 17. julija 2020, uvajamo plačljivo parkiranje na označenih parkiriščih od Kranjskega Raka proti Veliki in Mali planini. Občina Kamnik je v mesecu juniju sprejela Pravilnik o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020), in sicer z namenom zaščititi območje Velike planine, ki predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino, katere ohranitev je izrednega pomena. Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina, d. o. o. Parkirnino skupaj z Občino Kamnik uvajamo z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma na Veliki planini, saj bomo z urejenim in nadzorovanim parkiranjem vozil zmanjšali obremenjevanje okolja in s tem povezane negativne posledice ter rešili težave, saj je pogosto (predvsem v poletnih mesecih) prihajalo do neurejenega parkiranja vozil, ki so občasno povzročala prometne zamaške in s tem onemogočala nujen dostop intervencijskih vozil (vozila nujne medicinske pomoči, gasilcev, gorske reševalne službe, policije), poleg tega pa bomo iz plačane parkirnine del sredstev namenili vlaganju v razvoj območja Velike planine.

Parkiranje na petih označenih parkiriščih bo možno plačati na križišču pred parkiriščem na Rakovih ravneh. Plačilni listek ali letno dovolilnico na vidno mesto namestite pod vetrobransko steklo. Ob plačilu parkirnine vas bodo prijazni informatorji usmerili do parkirišč, vam nudili tudi informativno gradivo o zanimivostih na planini ter zemljevid.  Plačilo bo možno tudi preko poslanega SMS sporočila. Na vseh označenih parkiriščih bodo na informacijskih tablah, kjer boste našli tudi zemljevid, objavljena navodila za plačevanje parkiranja preko SMS sporočila z registrsko številko vozila. V kolikor mobilni signal na mestu, kjer se boste nahajali, ne bi dopuščal poslati sporočila, lahko to storite tudi stran od parkirišča, kjer boste imeli signal. Vaše plačilo preko SMS sporočila bo zabeleženo v aplikaciji in bo preverjeno preko seznama.

Višina dnevne parkirnine (24/7) znaša:

 • motorno kolo 5,00€,
 • osebni avtomobil 7,00€,
 • kombi ali avtodom 20,00€,
 • avtobus ali minibus 50,00€.

Višina letne parkirnine znaša:

 • motorno kolo 25,00€,
 • osebni avtomobil 35,00€,
 • kombi ali avtodom 100,00€,
 • avtobus ali minibus 250,00€.

Navodila za plačilo preko SMS sporočila

Na telefonsko številko 4333 pošljite SMS s spodaj navedeno vsebino.

Prva oznaka označuje številko parkirišča (VP1, VP2, VP3, VP4, VP5), nato presledek in celotno vašo registrsko številko.

 • Za osebno vozilo: VP1 presledek reg. št. vozila (npr. VP1 KRXY123)
 • V kolikor gre za motor, dopišite k številki parkirišča -M (npr. VP1-M KRXY123), ali za avtodom oziroma kombi -A (npr. VP-A KRXY123).

Po poslanem sporočilu sledite navodilom, ki jih prejmete na vaš telefon.

Preko SMS sporočila trenutno plačilo za avtobuse še ni možno. Plačilo je možno z gotovino ob prihodu na parkirišče ali s predhodno najavo info@velikaplanina.si in s plačilom preko transakcijskega računa po predhodni najavi.

Vse obiskovalce prosimo, da po plačilu parkirnine parkirajo na enem izmed označenih parkirišč. Tako bomo skupaj poskrbeli za red ter posledično varno vožnjo intervencijskih vozil. 

Seznam parkirišč, kjer je parkiranje dovoljeno:

 • Jelšev konfin,
 • na Kisovcu,
 • Rakove ravni,
 • Ušivec in
 • Mačkin kot.
Zemljevid parkirišč na Veliki planini

Za več informacij smo vam na voljo na info@velikaplanina.si ali 01/8327 258 ter na www.velikaplanina.si.

Vabljeni na Veliko planino, med pastirje in krav’ce!