ZADEVA: Vabilo k prijavi izvajalcev za izvajanje rediteljske službe na parkiriščih na območju Velike planine

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, ki ga je razpisala Občina Kamnik, je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina, d. o. o. Parkirnino smo skupaj z Občino Kamnik uvedli z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma na Veliki planini, saj z urejenim in nadzorovanim parkiranjem vozil zmanjšujemo obremenjevanje okolja in s tem povezane negativne posledice ter rešujemo težave, saj je pogosto (predvsem v poletnih mesecih) prihajalo do neurejenega parkiranja vozil, ki so občasno povzročala prometne zamaške in s tem onemogočala nujen dostop intervencijskih vozil (vozila nujne medicinske pomoči, gasilcev, gorske reševalne službe, policije), poleg tega pa se iz plačane parkirnine del sredstev nameni vlaganju v razvoj območja Velike planine.

Naročnik, družba Velika planina, d.o.o., vabi k prijavi podizvajalca in sicer pravno osebo za izvajanje rediteljske službe na parkiriščih na območju Velike planine.  

Delo poteka na parkiriščih pod Veliko planino (Rakove ravni, Ušivec, Mačkin kot) v glavni poletni sezoni od junija do septembra vse dni med 6:30 in 16:00, od oktobra do maja pa ob koncu tedna, med počitnicami in prazniki od 7:30 – 15:00. V mesecu dni je na parkiriščih opravljeno od 200 – 400 delovnih ur, odvisno od meseca.

Delo rediteljske službe obsega:

  • Pobiranje parkirnine
  • Usmerjanje in informiranje voznikov ter obiskovalcev
  • Izvajanje nadzora nad plačano parkirnino
  • Dnevno zaključevanje blagajn
  • Poznavanje območja Velike planine, pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine, odloka o javnem redu na območju Velike planine
  • Skrb za čistočo območja, kjer se nahajajo parkirni prostori, sanitarnih objektov

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • Kontakt izvajalca
  • Cenovna ponudba izvajalca
  • Reference izvajalca

Prijave sprejemamo do 25.5.2021 na e-mail naslov taja.brinovec@velikaplanina.si. Naročnik bo potencialnega izvajalca po prejeti prijavi kontaktiral na kontaktni naslov, naveden v ponudbi. Pogodba z izvajalcem se sklene za obdobje enega leta.

Kamniška Bistrica, 6.5.2021                                                                                                      Velika planina, d.o.o