Na idilični lokaciji pri nihalki pod Veliko planino v poletnih mesecih pripravljamo nov projekt in sicer »Tržnica pod Veliko planino«. V osrčju zelenih gozdov doline Kamniške Bistrice bomo postavili stojnice, ki bodo namenjene Vam, ustvarjalcem – lokalnim, slovenskim ponudnikom izdelkov.

Zaradi situacije, ki nas je doletela, tako slovenski kot tuji turisti še bolj spoštujemo domače, lokalne izdelke in pridelke. Verjamemo, da bodo krizni časi tačas že bolj kot ne za nami in si tudi v ta namen želimo, da svoje izdelke predstavite in ponudite turistom, da izbirajo in kupujejo lokalno in tako podprejo slovenske ustvarjalce. Zato vabljeni k nam v dolino Kamniške Bistrice, v objem Kamniško-Savinjskih Alp in Velike planine!

Družba Velika planina, d.o.o. objavlja povabilo za najem stojnice pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino. Vabimo vse, ki ponujate domače izdelke ali pridelke, da si rezervirate stojnico ob spodnji postaji nihalke na Veliko planino v poletnih mesecih.

Na voljo je 10 sejemskih stojnic v velikosti postavitev stojnice 2x1m s pokrito streho. Prav tako je možen avtomobilski dostop do stojnice za razložitev izdelkov, brezplačno parkiranje izven tržnice, na voljo je tudi elektrika (na voljo je 220v vtičnica ter 15 kW moči).

CENIK IN PLAČILO

 1. NAJEM STOJNICE SOBOTA IN NEDELJA IN PRAZNIKI: 10€/dan (med vikendom je min. 2 dni zapored)
 2. NAJEM STOJNICE PONEDELJEK – PETEK: brezplačno*

*Ob najemu stojnice v soboto in nedeljo, je nadaljnji najem za 5 delovnih dni (ponedeljek – petek) brezplačen.

OBDOBJE NAJEMA

 1. Od 1.7.2021 – 31.8.2021

DELOVNI ČAS TRŽNICE

 • PONEDELJEK DO ČETRTEK, NEDELJA: 9:00 – 18:00
 • PETEK, SOBOTA IN DELA PROSTI DNEVI: Od 9:00 do 18:00

Stojnice je mogoče zasesti od 8:00 – 9:00 ure zjutraj, ko bo omogočen prehod z vozilom. Po 9. uri morajo ponudniki svoja vozila umakniti na parkirne prostore. Pospravljanje in ponovni dostop z avtomobilom bo možen od 18:00 – 19:00.

S podpisano pogodbo se ponudnik zaveže, da bo prisoten na stojnici ves delovni čas ter obdobje, ki ga je navedel.

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PRODAJALCE

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prodaje.

DOLŽNOSTI PONUDNIKOV

 • Na stojnici se ne sme izvajati gostinske ponudbe (razen prodaja lokalnih izdelkov kot so domači sir in drugi lokalni izdelki/pridelki)
 • Vsa ponudba mora biti prilagojena aktualnim ukrepom za zajezitev okužbe COVID-19 ter ukrepom, ki bodo veljali v času razpisanih terminov
 • Prepovedana je postavitev miz, stolov, klopi, igral in druge infrastrukture, ki omogoča zadrževanje obiskovalcev zaradi aktualnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe COVID-19
 • Vsak ponudnik je dolžan namestiti ustrezna obvestila, razkužila za varovanje pred okužbo z COVID-19
 • Ponudniki so dolžni zagotavljati red in čistočo na premični stojnici ter v okolici le-te
 • Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo pri sebi imeti ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne liste ter odločbo o obratovanju. Artikli morajo biti označeni s cenami in deklaracijam v slovenskem jeziku. Strankam morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo pristojne inšpekcijske službe
 • Ponudnik v prijavi navede električne aparate, ki jih bo uporabljal, da se lahko izognemo izpadu električne energije zaradi preobremenjenosti elektrike
 • Parkiranje na razstavnem prostoru in dovoljeno. Za dostavo je potrebno upoštevati navedene ure. Organizator ne prevzema odgovornosti za vozila

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator zagotovi postavitev stojnic, razsvetljavo okolice stojnic, elektriko (potrebno imeti lasten podaljšek) ter sanitarije za obiskovalce in razstavljalce.

PRAVNO FORMALNE ZADEVE

 • Organizator bo pripravil pogodbo o sodelovanju in soglasje za prodajo na omenjenem sejmu
 • Pogodba o sodelovanju bo posredovana po e-pošti. Ponudnik bo podpisana izvoda vrnil na naslov družbe
 • Soglasje za prodajo bo dostavljeno s strani organizatorja na razstavni prostor, kjer ga ponudniki morajo ves čas imeti pri sebi za primer inšpekcijskega pregleda
 • Vsak ponudnik mora imeti pri sebi kopijo dokumenta, ki izkazuje njegov pravni status in dovoljenje za prodajo
 • Ponudniku po podpisu pogodbe izstavimo predračun za najem, ki mora biti poravnati najkasneje v roku treh delovnih dni po podpisu pogodbe.

PRIJAVA

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila (popolno prijavo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti priložene).

 • Izpolnjen obrazec »Prijavnica« z opisom ponudbe
 • Dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi ali priglasitveni list
 • Fotografije ali opis izdelkov, ki so predmet prijave/priloga obvezna

Organizator razporeja prostor za postavitev hišk in stojnic v najboljšem interesu organizatorja. V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov kot je na voljo stojnic, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispeli prijavami. Ponudnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.

KRITERIJI IN MERILA PRI IZBORU PONUDNIKA:

 Prednost pri izboru imajo ponudniki, ki:

 • delujejo na območju občine Kamnik
 • prodajajo izdelke, ki so neposredno vezani na kulturno dediščino Velike planine in občine Kamnik
 • Pridelujejo lokalne pridelke,
 • Ustvarjajo in izdelujejo iz slovenskih materialov;
 • Ustvarjajo izdelke, ki so neposredno vezani na slovensko kulturno dediščino

ROK PRIJAVE

Rok za prijave je 1.6.2021, izključno preko elektronske pošte na taja.brinovec@velikaplanina.si.

OBVESTILO O IZBORU

O izboru bodo ponudniki obveščeni preko elektronske pošte v roku (5) delovnih dni od prijave.

INFORMACIJE

Za podrobnejše informacije se obrnite na e-naslov taja.brinovec@velikaplanina.si ali 01/8327 258.

Veselimo se sodelovanja z vami!