Na podlagi vabila k prijavi izvajalcev za izvajanje rediteljske službe na parkiriščih na območju Velike planine, ki je bil dne 6.5.2021 objavljen na spletni strani družbe Velika planina, d.o.o. smo prejeli eno popolno prijavo izvajalca in sicer:

  • Avto-moto društvo Kamnik, Trg svobode 6, 1241 Kamnik

Za izvajanje rediteljske službe je bilo izbrano Avto-moto društvo Kamnik.

Prijava, ki je tudi priloga zapisnika se glasi:

  • Avto-moto društvo Kamnik: 10,00€/uro

Z izvajalcem se sklene pogodba o sodelovanju.  

Zapisnik pripravila: Taja Brinovec

Kamniška Bistrica, 27.5.2021