VABILO K PRIJAVI IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE NA CESTI OD KRANJSKEGA RAKA DO PARKIRIŠČ NA VELIKI PLANINI IN PARKIRIŠČIH RAKOVE RAVNI, UŠIVEC IN MAČKIN KOT

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, ki ga je razpisala Občina Kamnik, je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina, d. o. o. V letu 2021 je občina Kamnik koncesijo podelila za obdobje petih let.

Z namenom, da bo cesta prevozna ter urejena  tudi v zimskem času, naročnik, družba Velika planina, d.o.o., vabi k prijavi podizvajalca in sicer pravno osebo za izvajanje zimske službe na cesti od Kranjskega raka do parkirišč ter na parkiriščih na območju Velike planine.  

Potencialni izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Odzivnost v roku največ petih (5) ur
  • Ob nočnem sneženju mora biti cestišče in parkirišča spluženo do 7.00 zjutraj
  • Primerni delovni stroji za pluženje, posipanje ter frezanje cest in parkirišč
  • Primerno število in kvalifikacije zaposlenih
  • Reference

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • Kontakt izvajalca
  • Cenovna ponudba izvajalca
  • Reference izvajalca
  • Izjava o primerni opremljenosti za izvajanje zimske službe v skladu z zahtevami

Naročnik bo potencialnega izvajalca po prejeti prijavi kontaktiral na kontaktni naslov, naveden v ponudbi. Pogodba z izvajalcem se sklene za obdobje pet (5) let. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Prijave sprejemamo do 31.10.2021 na naslov taja.brinovec@velikaplanina.si.

Kamniška Bistrica, 29.9.2021                                                                                     Velika planina, d.o.o