Spoštovani!

Podaljšanje popolne zapore zaradi sanacije plazu in vozišča na državni cesti Podlom[1]Kranjski Rak Direkcija RS za infrastrukturo ima na državni cesti RT-924, odsek 3559 Podlom-Kranjski Rak med km 0,000 in km 0,500 v teku sanacijo plazu in vozišča. V sklopu del je na pododseku od km 0,000 do km 0,350 predvidena preplastitev poškodovanega vozišča.

SPOROČILO ZA JAVNOST. VIR: Direkcija RS za infrastrukturo

Na pododseku od km 0,350 do km 0,500 pa je predvidena sanacija po ujmi poškodovanih vkopnih in nasipnih brežin s podpornimi in opornimi kamnitobetonskimi zložbami, kamnitimi oblogami brežin, zaščita s heksagonalnimi mrežami, sanacija struge manjšega hudournika s cestnim prepustom ter celotna obnova vozišča. Na celotnem odseku od km 0,000 do km 0,500 bo urejeno globinsko odvodnjavanje (drenaža), jeklene varovalne ograje in prometna oprema ter signalizacija. Trenutno potekajo dela za izvedbo podpornih zidov pod cesto, ki se »zajedajo« v več kot polovico pod in v cesto, ki jih tehnično ni možno izvesti brez popolne zapore. Prav tako ni možno izvesti opornih zidov, ki bodo podpirali strmo in plazovito brežino nad cesto.

Popolna zapora, ki je bila predhodno predvidena do 24.6.2024, bo podaljšana predvidoma do 30.8.2024. Intervencijskim vozilom bo omogočen prehod tudi v času popolne zapore. V času vikendov bo zaradi dostopa na Veliko Planino cesta odprta oz. bo promet v tem času potekal izmenično enosmerno, s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Podlom-Gornji Grad-Radmirje-Ljubno ob Savinji-Luče-Podvolovljek in obratno.