Pravna obvestila

Copyright © 2008-2019 Velika planina, d.o.o.

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.velikaplanina.si

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.velikaplanina.si, so last podjetja Velika planina, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Na svojih spletnih straneh bo podjetje Velika planina, d.o.o., zbiralo elektronske naslove obiskovalcev za namene pošiljanja e-novic. Pri tem se zavezuje, da bo varovalo vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljalo le za interno uporabo in jih ne bo posredovalo drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, bo podjetje Velika planina, d.o.o., uporabljalo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov.

Velika planina, d.o.o., ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Velika planina, d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.