Učna pot po Veliki planini

Občina Kamnik je v sodelovanju z družbo Velika planina d. o. o. in Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravila učno pot po Veliki planini Po stopinjah pastirjev. Krožna učna pot je sestavljena iz 11 tabel, kjer vsaka predstavlja eno znamenitost ali posebnost Velike planine. Table so razporejene po območju Velike, Male in Gojške…