Obvestilo obiskovalcem Velike planine o uvedenih spremembah in ukrepih zoper pojava korona virusa

Spoštovani obiskovalci Velike planine.

Zoper pojava korona virusa tudi na območju občine Kamnik, smo v družbi Velika planina, d.o.o. morali sprejeti določene ukrepe in navodila za varnost obiskovalcev in ponudnikov storitev na Veliki planini.

Sprejeli smo naslednje ukrepe:

 • omejitev števila potnikov v nihalko (nihalka do nadaljnjega sprejme maksimalno 10 ljudi v kabino),
 • omejitev števila gostov v notranjosti gostilne Zeleni rob je 15 oseb,
 • na postajah nihalke, v gostinskih obratih in na blagajni nihalke so na voljo razkužila za obiskovalce,
 • vse obiskovalce, ki želijo obiskati Veliko planino z nihalko, bomo povprašali po:
  • državi in kraju bivanja
  • ali se je obiskovalec v zadnjem mesecu dni zadrževal na območjih pojava korona virusa
  • zdravstvenem stanju obiskovalca
  • poleg navedenega si pridržujemo pravico obiskovalcu izmeriti tudi telesno temperaturo.

V kolikor ugotovimo, da obiskovalec prihaja z območja pojava korona virusa ali kaže znake možnosti obolenja z COVID-19, bomo zaradi zagotavljanja varnosti ostalih obiskovalcev ter zaposlenih, odklonili prevoz z nihalko ter mu nudili informacije o nadaljnjem postopanju po navodilih NIJZ.  

S spoštovanjem!

Kamniška Bistrica, 12. 3. 2020

                                                                                                                        Leon Keder,

                                                                                                                        DIREKTOR