ZADEVA: Vabilo k prijavi izvajalcev za izvajanje rediteljske službe na parkiriščih na območju Velike planine

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, ki ga je razpisala Občina Kamnik, je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina, d. o. o

Naročnik, družba Velika planina, d.o.o., vabi k prijavi podizvajalca in sicer pravno osebo za izvajanje rediteljske službe na parkiriščih na območju Velike planine za 1 leto.

Delo poteka na parkiriščih pod Veliko planino (Rakove ravni, Ušivec, Mačkin kot) v glavni poletni sezoni od junija do septembra vse dni med 6:30 in 16:00, od oktobra do maja pa ob koncu tedna, med počitnicami in prazniki od 7:30 – 15:00. V mesecu dni je na parkiriščih opravljeno od 200 – 400 delovnih ur, odvisno od meseca.

Delo rediteljske službe obsega:

  • Pobiranje parkirnine ter izdajanje informativnih zemljevidov
  • Usmerjanje in informiranje voznikov ter obiskovalcev
  • Izvajanje nadzora nad plačano parkirnino
  • Dnevno zaključevanje blagajn
  • Poznavanje območja Velike planine, pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine, odloka o javnem redu na območju Velike planine
  • Skrb za čistočo območja, kjer se nahajajo parkirni prostori, sanitarnih objektov
  • Redno informiranje nadrejenih o situaciji na parkiriščih ter cesti (pritožbe/pohvale obiskovalcev, obvestilo poškodbah na  vozišču in drugih situacijah, ki jih reditelj ne more sam urediti)

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • Kontakt izvajalca
  • Cenovna ponudba izvajalca
  • Reference izvajalca

Naročnik bo potencialnega izvajalca po prejeti prijavi kontaktiral na kontaktni naslov, naveden v ponudbi. Pogodba z izvajalcem se sklene za obdobje enega (1) leta.  

Prijave sprejemamo do 30.11.2021 na taja.brinovec@velikaplanina.si

Kamniška Bistrica, 25.10.2021                                                                                 Velika planina, d.o.o